ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา [จำนวน 8 คน 1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา [จำนวน 8 คน 1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563666.
View online Resources