กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 216 ร. เรื่อง ปัญหาสถานีสูบน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ชำรุดเสียหาย และไม่สามารถโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทรับผิดชอบได้ [ของ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 216 ร. เรื่อง ปัญหาสถานีสูบน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ชำรุดเสียหาย และไม่สามารถโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทรับผิดชอบได้ [ของ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003103.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล