ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครพนม ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครพนม สายที่ 4235 นครพนม - นาแก เป็น นครพนม -มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครพนม ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครพนม สายที่ 4235 นครพนม - นาแก เป็น นครพนม -มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249802.
View online Resources