ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2558 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน เฟยตี้ แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2558 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน เฟยตี้ แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481148.
View online Resources