ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/182145.
View online Resources