ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .� [จำนวน 20 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .� [จำนวน 20 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241783.
View online Resources