ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595907.
View online Resources