ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำ หรืออุปกรณ์บรรทุกน้ำพร้อมคนเพื่อเล่นสาดน้ำ เดินรถหรือจอดรถในถนนบางสาย พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำ หรืออุปกรณ์บรรทุกน้ำพร้อมคนเพื่อเล่นสาดน้ำ เดินรถหรือจอดรถในถนนบางสาย พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422209.
View online Resources