แถลงการณ์กระทรวงเศรษฐการ เรื่อง รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งสินค้าข้าว ออกนอกประเทศ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). แถลงการณ์กระทรวงเศรษฐการ เรื่อง รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งสินค้าข้าว ออกนอกประเทศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251356.
View online Resources