ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวยุพิน พูลสวัสดิ์ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดยโสธร คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1061/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1219/2553]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวยุพิน พูลสวัสดิ์ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดยโสธร คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1061/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1219/2553]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160838.
View online Resources