การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้านการเมืองการปกครองของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
พิธุวรรณ กิติคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้านการเมืองการปกครองของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003439.
View online Resources