พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนากระดาษ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนากระดาษ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35596.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล