ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้บริหารระดับกลางนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้บริหารระดับกลางนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/101635.
View online Resources