ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง (สมาคมผู้ค้าอาหารทะเลสดจากทะเล)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง (สมาคมผู้ค้าอาหารทะเลสดจากทะเล). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255746.
View online Resources