บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2/2540 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่สี่) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2/2540 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่สี่) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215758.
View online Resources