ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6778 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุนาโน - การหาปริมาณวัตถุนาโนที่ปลดปล่อยจากผง โดยการท าเป็นละอองลอย

dc.date.accessioned2022-12-23T14:32:37Z
dc.date.available2022-12-23T14:32:37Z
dc.date.issued2022-12-01TH
dc.format.extent16TH
dc.identifier651201_16_282งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/606028
dc.titleประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6778 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุนาโน - การหาปริมาณวัตถุนาโนที่ปลดปล่อยจากผง โดยการท าเป็นละอองลอยTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-12-01
nalt.publicationNo282งพิเศษTH
nalt.publicationVol139TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
651201_16_282งพิเศษ.pdf
ขนาด:
144.76 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format