กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 050 ร. เรื่อง ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโครงการจำนำลำไยเมื่อปี พ.ศ. 2547 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 050 ร. เรื่อง ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโครงการจำนำลำไยเมื่อปี พ.ศ. 2547 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001655.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล