พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายสุราษฎร์ธานี - อำเภอบ้านนาสาร - บ้านส้อง - อำเภอพระแสง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายสุราษฎร์ธานี - อำเภอบ้านนาสาร - บ้านส้อง - อำเภอพระแสง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29116.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล