คำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย หมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). คำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย หมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38775.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล