พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31981.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล