ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2539) เรื่อง การกำกับดูแลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2539) เรื่อง การกำกับดูแลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104982.
View online Resources