ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็น วัดป่าญาณวิสุทธาวาส]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็น วัดป่าญาณวิสุทธาวาส]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432683.
View online Resources