กฎกระทรวง ฉบับที่ 383 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กฎกระทรวง ฉบับที่ 383 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597984.
View online Resources