รายงานผลการพิจารณาศึกษากรณีการให้เช่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (สถานที่ตั้งห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับ บริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานผลการพิจารณาศึกษากรณีการให้เช่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (สถานที่ตั้งห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับ บริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78786.
View online Resources