ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบัญชีสินค้าขาเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบัญชีสินค้าขาเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227615.
View online Resources