คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2542 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานไทยบรันตามูเลีย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2542 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานไทยบรันตามูเลีย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237433.
View online Resources