ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (นิวพอร์ตเพลสคอนโดมิเนียม เอฟ (7))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (นิวพอร์ตเพลสคอนโดมิเนียม เอฟ (7)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90462.
View online Resources