ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ทางราชการไม่ออกใบอนุญาตสุสานให้กับชาวไทยมุสลิม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ทางราชการไม่ออกใบอนุญาตสุสานให้กับชาวไทยมุสลิม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/248144.
View online Resources