ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร เอ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร เอ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/133199.
View online Resources