ร่างพระราชบัญญัติซึ่งวุฒิสภาลงมติเห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร รวม 3 ฉบับ

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ร่างพระราชบัญญัติซึ่งวุฒิสภาลงมติเห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร รวม 3 ฉบับ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325503.
View online Resources