ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี 2548 [อำเภอสบปราบ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี 2548 [อำเภอสบปราบ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208142.
View online Resources