บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 55/2558 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 55/2558 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/470974.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล