คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1538/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1538/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/224464.
View online Resources