คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 259/2559 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 259/2559 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509117.
View online Resources