กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 147 ร. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำลายร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 147 ร. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำลายร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574102.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล