พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32866.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล