ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ 27 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับติดตั้งประจำที่ในเรือ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ 27 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับติดตั้งประจำที่ในเรือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272051.
View online Resources