ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1525 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง กรุงเทพฯ -นาคู

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1525 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง กรุงเทพฯ -นาคู. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/183361.
View online Resources