ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมโฆษกศิลปินไทยอีสาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมโฆษกศิลปินไทยอีสาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570716.
View online Resources