ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงาน ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงาน ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587905.
View online Resources