รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19/วันที่ 21 ตุลาคม 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19/วันที่ 21 ตุลาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/73943.
View online Resources