รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง " การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร : แผนการส่งเสริมและการบูรณาการภาครัฐและเอกชน"

ข้อมูลอ้างอิง
(2005). รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง " การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร : แผนการส่งเสริมและการบูรณาการภาครัฐและเอกชน". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467782.
View online Resources