ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คำสั่งให้ นายใหญ่ ปันทนะ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3051/2544 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1343/2544]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คำสั่งให้ นายใหญ่ ปันทนะ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 3051/2544 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1343/2544]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/187967.
View online Resources