ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 97/2542 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์สมัชชาเกษตรรายย่อยกุดรัง จำกัด"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 97/2542 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์สมัชชาเกษตรรายย่อยกุดรัง จำกัด". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240579.
View online Resources