พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/16619.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล