บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2528 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2528 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2528 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2528 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214732.
View online Resources