คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 413/2540 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 413/2540 (นายสุชาติ บรรดาศักดิ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 413/2540 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 413/2540 (นายสุชาติ บรรดาศักดิ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264913.
View online Resources