ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4003 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4003 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130573.
View online Resources