คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 39/2541 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 39/2541 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254563.
View online Resources