พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2498

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2498. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27611.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล